2023.szeptember 28.
Vencel, Salamon
Shortcut

Harangok a haragban – Mit mond a Jelenések könyve 8-11. fejezete?

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
hiteleti cikksorozat 1200

Miért beszélek harangokról, amikor a Jelenések könyvében harsonákról van szó. Az egész most tárgyalt látomás 7 harsona megszólalásának krónikája. Azért beszélek harangokról, mert ami a János korabeli zsidóság számára volt a harsona, az a mai keresztények számára a harang. A hét harsona megfúvása olyan, mintha hét dörgedelmes harangzúgás jelezné azokat a természeti katasztrófákat, amelyek János és olvasói elé tárulnak. Az első 4 harsona valószínűleg ugyanannak a történetnek 4 látásmódja, mintha 4 különböző ember mondaná el ugyanazt. Iszonyatos dolgok történnek. Olyan titkok, amit Ady szerint csak a rettentő szavak tudósai, mint Ézsaiás, azaz a próféták ismerhettek. Mindez visszavezet bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy a Jelenések könyve milyen értelemben prófétai mű.


Azt csak az Atya tudja

Jézus, amikor az utolsó időkről beszél egyértelmű kijelentést tesz: „Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya.” (Mt 24, 36). Ha tehát senki nem tudja, mikor jön el a végítélet, akkor hogyan tudná bárki, hogy milyen lesz az? És mégis! Jézus is mondott egy hasonlatot az utolsó napról. Amikor a konkolyról és búzáról szóló példabeszédet megmagyarázza, akkor megtudjuk, hogy a „betakarítást” angyalok végzik. Ők válogatják szét a termést: az anyaföld ajándékait. (Vő. Mt 13,24-30) János látomásaiban is ez a hatalmas szerep jut az angyaloknak. De a Jelenések könyvében förtelmes és veszélyes lények jelennek meg, akik sokat árthatnak az embereknek. Miért nem kell félnünk mégsem?

Ki rettegjen az ítéletkor?

Az, akire gyötrelmek várnak. Mert nem vár mindenkire kínzás. János ezt írja az ötödik harsona megszólalása utáni helyzetről, amikor gnóm sáskák áradnak el a földön. „4Parancsot kaptak, hogy ne ártsanak a föld füvének, a zöldellő növénynek és fának, hanem csak az embereknek, akik nem hordják homlokukon az Isten pecsétjét. (Jel9,4) Milyen érdekes ez? Ki hord még pecsétet, ki vágyik arra, a Szentírás melyik szereplője, hogy kedvese teste legyen vele megjelölve? Igen, az Ének énekének Vőlegénye. Ezt kéri: „5Az almafa alatt keltettelek föl. Ott, ahol vajúdni kezdett veled anyád, ahol kínok közt fetrengett, aki megszült. 6Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. 7Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni.” (Énekek éneke 8, 5-7) A pecsét, tehát, nem egyszerűen egy jel, hanem a szeretet jele. Így sokan azok közül, akik talán még meg sincsenek keresztelve, anonim keresztények, üdvözülnek, mert szerettek. Ezért nem kell félniük, őket nem éri kínzás. De miért ír Jézus legkedvesebb tanítványa arról, hogy a sáskáknak meg kell kínozni a jelteleneket?

Zsidó hagyomány csupán?

Mi történik azokkal, akiknek nincs pecsét a homlokukon? „5Parancsuk volt, hogy ne öljék meg őket, csak kínozzák öt hónapig. Olyan fájdalmat okoztak, mint amikor a skorpió megmarja az embert. 6Ezekben a napokban az emberek keresni fogják a halált, de nem találják, meghalni kívánnak, de a halál elfut előlük.” (Jel9, 5-6)

Sok keresztény szövegmagyarázó jut arra az álláspontra, hogy Jézus, aki az Atya irgalmasságát tanítja elvetné a gondolatot, hogy az Ő gyermekeit 5 hónapon át kínozzák, akkor is, ha ezek a gyermekei másokat akár egy életen át kínoztak. Azzal magyarázzák ezt a jánosi gondolatot, hogy az apostol még hordozza tudásában a zsidóság logikáját, őrzi a képet a hatalmas és bosszúálló Úrról. Én ezt a nézetet nem osztom. Ha Isten megengedi, hogy övéit a gonoszok kínozzák, akkor miért ne büntetné azzal a gonoszokat, amivel ők a keresztényeket? Isten igazságos Bíró. Persze, hogy igazságosságát hogyan önti ítéletbe és az emberi sorsokba, azt egyáltalán nem tudhatjuk, mert az Ő útjai, nem a miénk. Csak ne a kereszten keresztezzék egymást…! (Folytatjuk.)

Rákoczi Piroska

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Egy válasz

  1. Lukács 12:49 “Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak földön és mi mást is kívánhatnák, ha már lángra lobbant ?” Mint ahogy Jézus ezen szavait sem szabad szó szerint venni, ugyanúgy a Jelenések könyvének egyes verseit is hiba lenne így értelmezni, mely könyv tele van jelképes gondolatokkal. Mit is csinált Jézus a földön ? Prédikált, tanított Isten Királyságáról. Ez az üzenet megosztotta a hallgatóit. Vitákat robbantott ki az emberek közt. A Jelenések könyvének a 7 harsonáról szóló fejezetei is ezt a gondolatot bontják ki. Napjainkban Jézus igazi követői prédikálnak, tanítanak világszerte. Ez ugyan úgy mint a Jézus földön létekor különböző hatást vált ki az emberekből. Akik jól viszonyulnak az Isten Királyságról szóló üzenetre azoknak ez örömet jelent. Még másokban ellenállást vált ki ez az üzenet, melyet Isten akaratából hirdetnek. Valójában ez az emberi reakció fog alapjául szolgálni az isteni ítéletnek. Kik mennek az örök életre és kik mennek az örök pusztulásra.

Vélemény, hozzászólás?