2023.szeptember 28.
Vencel, Salamon
Shortcut

Hét csészényi harag – Mit mond a Jelenések könyve 16. fejezete?

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
hitéleti cikksorozat 1200

Vérben áll az ítélet idején a világ. Az emberek fekélyesek lesznek és szenvednek a hőségtől. Nem lesz vizük és jégeső veri testüket, és ekkor is csak káromolják Istent. De nem mindenki, csak azok, akik a fenevad jelével vannak megjelölve.


Ebbe az előbbi néhány mondatba lehet összesűríteni a 7 csésze látomásait. A szöveget olvasva azonban sok kérdés merül föl bennünk. Milyen jellel vannak megjelölve a fenevadat imádók? Hogyan értsük, hogy a gonoszok szentek és próféták vérét ontották? Nemde keresztelő János volt az utolsó próféta? Miért nem tértek meg gonosz cselekedeteikből. Érdemes ezekre a kérdésekre választ találni.

A jelek

Milyen pecséttel vannak megjelölve a fenevadat imádók? Mielőtt ezt kutatjuk, először azon ütközünk meg, hogy hogyan imádhatja valaki a fenevadat. Csak alattvalója lehet. Rabszolgája. Isten pedig barátainak tartja az embert. Jézus maga mondja ezt: „Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.” Jn15,15

Akik viszont nem barátai Jézusnak, azok milyen jelt viselnek? A sátán sötét jelét. Könnyű felismerni őket. A szemükbe kell nézni. Jézus mondja: „A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség!” Mt6, 22-23 Azt már egy ember tekintetéből lehet sejteni, hogy a gonoszság vezérli, de szavaiból biztosan meg lehet állapítani. Jézus ebben is eligazít, amikor megtanít bennünket rá, hogy „A száj ugyanis a szív bőségéből szól. A jó ember jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember rossz kincséből rosszat hoz elő.” Mt12, 34-35 Ezek azok az emberi magatartások, amelyek a világ minden korszakában megvannak. De próféták már nincsenek? A próféták ellen a zsidóság vétkezett?

Minden korok prófétái és szentjei

A prófétákat és a szenteket együtt említi János. Vajon itt csak a vértanúkra gondol? Nem, nem hiszem. Minden kornak vannak szentjei, akikhez és akik által a Lélek szól. És minden korban vannak emberek, akik el akarják hallgattatni őket. Hány családapát beszéltek le a rokonok a templomba járásról a szocializmus idején, mondván, hogy nem lesz állásuk, ha valaki följelenti őket? Hány nagyszerű kezdeményezést fojtottak el mondván, hogy ez őrültség. Hány fiatalt próbálnak ma is lebeszélni arról, hogy pap vagy szerzetes legyen? Hány tehetséges fiatal nem publikálhatja a versét, mert az nem píszí? Hány…?

És semmi sem elég

A 7 csészéről szóló látomás legdöbbenetesebb része, hogy a sátánistákat semmi, de semmi nem tudja eltántorítani a sátán imádásától. Szenvedések hosszú sora sem. Ismeri őket az egyetemes egyháztörténet és megátalkodottaknak nevezi őket. Az emberi lélek akkora titok, hogy akik Jézus mellett járnak, bár azokkal is előfordul néha, hogy a Mester talpa alá gördítenek egy éles kavicsot, de azért irányt nem vesztenek. A megátalkodottak viszont ütnek, rúgnak, fölkavarják a port, és igyekeznek mindenkit ellökdösni Jézus mellől. A Jelenések könyve, melyet a világ végéről szóló tanításnak tartanak, rávilágít, hogy minden korban éltek, akik végett vetettek az Istennel való kapcsolatnak. Mert ahol olyan ember van, aki örökre elszakítja az Istentől magát, ott egy világ véget ér. (Folytatjuk.)

Rákóczi Piroska

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Vélemény, hozzászólás?