2024.június 25.
Vilmos, Viola, Vilma

A pedofília legalizálása is téma Európában – Daniel Freund pártja is érintett

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

Németországban nemrégiben nagy port kavart, hogy egy észak-hesseni kormánypárti liberális, FDP-politikus ellen fiatalok szexuális zaklatásának gyanújával folyik nyomozás. Kassel környékén lakóházakban és üzlethelyiségekben tartottak házkutatásokat. Björn S. korábban lemondott minden tisztségéről.

A kasseli ügyészség szerint a Bundestag korábbi képviselője a “MySugardaddy” platformon kifejezetten kiskorú nőkkel kereste és tartotta fenn a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban feljelentés érkezett egy helyi politikai kerületi szövetségtől, amelyhez a vádlott tartozott. A hatóságok elmondása alapján a gyanú szerint a vádlott 14 és 17 év közötti nőkkel szexuális kapcsolatot tarthatott fenn fizetség ellenében.

A Tagesschau német közszolgálati média szerint a “MySugardaddy” “Európa vezető “cukrosbácsi társkereső platformjaként” írja le magát, azt állítja, hogy négymillió tagja van, és különösen a koronavírus-járvány óta virágzik.

A német Zöld Párt súlyos felelőssége 

Az 1970-es évek végén Európában elsőként megszerveződőnémet Zöld Pártnak már a kezdetekről volt „Melegek, pederaszták és transzszexuálisok” munkacsoportja (németül Arbeitsgemeinschaft “Schwule, Päderasten und Transsexuelle”), amely a párt 1980-as évekbeli frakciójakéntrészt vállalt a pedofil-párti aktivizmusban, később pedig megszűnt. Emellett egy másik hasonló munkacsoport isműködött a Zöld Pártban, a Szövetségi Közösség-Mozgalom Munkacsoport (Bundesarbeitsgemeinschaft Kommune-Bewegung), amelyben egy pedofil is tevékenykedett. A munkacsoport a témához egy stratégiai vitát szervezett a Heilbronn melletti Stettenfels-kastélyban 1984. június 21. és 24. között. A Zöldek pártprogramja 1993-ig tartalmazta a pedofília legalizálását.

2013-ban a német Zöld Párt vezetője bocsánatot kért, amiért 1981-ben jóváhagyták a párt egyik ágának felhívását, azaz programját a kiskorúakkal folytatott, beleegyezésen alapuló szex dekriminalizálására.

A Zöldek, akik 1989-ben elhatárolódtak ezektől a konkrétfelhívásoktól, 2013-ban megbízták Franz Waltert, egy független pártkutató szakembert, a Göttingeni Egyetem politikatudományi professzorát, hogy végezze el a szükséges vizsgálatokat a pedofil gyakorlatok korábbi politikai támogatásáról egy megfinanszírozott kutatási projektkeretében a Göttingeni Demokráciakutató Intézetben „A pedofil követelések hatóköre, kontextusa és hatásai az új társadalmi mozgalmak és a zöldek miliőjében” címmel. Franz Walter és göttingeni kollégája, Stephan Klecha 2013 szeptemberéig ismertették az első eredményeket az ilyen csoportok Zöld Párton belüli befolyásával kapcsolatban, amelynek alapján (a többi közt) arra jutottak, hogy a vizsgáltidőszakban két konkrét visszaélési eset volt, de ezeket nem lehetett egyértelműen a Zöld Párthoz, mint pártintézményhez rendelni.

Jürgen Trittin, aki 1998 és 2005 között Gerhard Schröder kancellár szocdem-zöld kormányának környezetvédelmi, természetvédelmi és nukleáris biztonsági minisztereként tevékenykedett, és egyike volt a Zöldek 2013-as választási kampányát vezető két meghatározó személynek, azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a pártja „szervezett nyomással” szembesült egyes érdekcsoportok (pedofil nyomásgyakorló csoportok) részéről annak érdekében, hogy elérjék a kiskorúakkal folytatott szexuális cselekmények dekriminalizálását.

A pedofília kérdése maga azonban tagadhatalanul végigkísérte a párt eddigi évtizedeit, amely ténylegesen 1980. január 13-án,Karlsruhe városában “Die Grünen” (A Zöldek) néven bontott zászlót. Legfőbb politikai jelszavaik a szociális kérdéseket, a környezetvédelmet és például a pacifizmust érintették.

1980 márciusában Saarbrückenben tartották a Zöldek második országos pártkongresszusát, amelyen már szorgalmazták a Büntető Törvénykönyv abortuszról szóló 218. §-ának eltörlését, a homoszexuálisokkal szembeni megkülönböztetés megszüntetését és a Btk. gyermekekkel való szexualitáscselekményeket érintő 174. és 176. §-aiban a szabályozásenyhítését. Többek között egy kiegészítő határozat is készültpártkongresszuson, amely keretbe foglalta a 174. és 176. § felülvizsgálatára vonatkozó zöldpárti követeléseket, eszerint az érintett §-okat úgy kell megfogalmazni, hogy „csak az erőszak alkalmazása vagy az azzal való fenyegetés, illetve a függőségi viszonnyal történő visszaélés legyen büntethető a szexuális cselekmények során.” (A Zöldek szövetségi programja, 1980.)

A közelmúltból már beszámoltunk arról is, hogy a német Zöldek Berlinben pedofilokkal demonstráltak együtt, a baloldaliak éles kritikáját kiváltva azzal, hogy ezáltal az Afd radikális jobboldali párt malmára hajtják a vizet.

Azt eset kapcsán a Berliner Morgenpost elsőként számolt be az óvodai meleg tanácsadó központ elleni tüntetésről. Az ügy előzménye, hogy 2022 októberében alapítottak a világ első „meleg és leszbikus” napközijét Berlinben.

A dán példa 

A dániai pedofilcsoport (közkeletű angol nevein Pedophile Group, Pedophile Group Association vagy Danish Pedophile Association, dán megnevezéssel Pædofilgruppen) egy olyanszervezet volt, amelyet 1985-ban alakult, és 2004. március 21-én oszlatták fel az egyesülési szabadságnak a dán alkotmány 78. cikke alapján értelmezett megsértése miatt. Az alkotmány 78. cikkének (1) bekezdése szerint az állampolgároknak joguk van egyesületet alapítani bármilyen törvényes cél alapján. A 78. § (2) bekezdése szerint ugyanakkor a céljaik elérése érdekében működő – vagy azok elérésére törekvő – egyesületek erőszakot, erőszakra való felbujtást vagy másként gondolkodókkal szembeni hasonló bűncselekményeket nem valósíthatnak meg. 2004. március 15-i levelében ezért a dán igazságügyi miniszter kérte az ügyészség vezetőjéről peres eljárás lefolytatását a csoporttal kapcsolatban.

A csoport külön honlapot is létrehozott, amely fennmaradt a szervezet megszűnése után.

Ezen terjesztették a mozgalom elképzeléseit, a többek között a következő pontokbanismertetve célkitűzéseit és szakpolitikáit:

• a dán társadalom tájékoztatása, az előítéletek enyhítése a pedofília, a gyermekek szexualitása kapcsán, valamint a gyermekek és felnőttek közötti romantikus és szexuális kapcsolatok vonatkozásában;

• a pedofíliához kapcsolódóan különböző szentimentális, szexuális, jogi vagy társadalmi problémákkal küzdő emberek társadalmi kapcsolattartási pontjainak biztosítása, illetve kölcsönös támogatása;

• a pedofilok szerepéről, identitásáról, életmódjáról szóló társadalmi viták, eszmecserék előmozdítása etc.

1996. július 23-án a csoportnak nyolcvan regisztrált tagja volt, és részt vett egy nemzetközi kongresszuson is Dániában. Kapcsolatban állt az Ipce (korábban International Pedophile and Child Emancipation) pedofil érdekvédelmi szervezettel is.

2000-ben egy dán televíziós dokumentumfilmes csapat nyomozni, kutatni kezdett a csoport után, kiderítve, hogy a csoporttagok gyermekpornót cserélgettek, és tanácsokat adtak arról, hogyan lehet kapcsolatba lépni gyerekekkel az internetes csevegőszobákban. A nyomozással kapcsolatban letartóztatott egy férfit a rendőrség.

A csoport ekkor arra kérte fel a saját tagjait, hogy szolgáltassanak félrevezető információkat a hatóságoknakazért, hogy segítsenek Eric Franklin Rossernek elkerülni a büntetőeljárást, akit gyermekpornográfia készítésével és terjesztésével vádoltak meg. 2001-ben végül elítélték, és az Egyesült Államokba került. A Szövetségi Nyomozó Iroda legkeresettebb bűnözőinek listáján szerepelt.

2004-ben a dán parlament – a 2001-es dán parlamenti választások nyomán – az egyesület feloszlatása ellen szavazott.

Pedofil politikai törekvések Hollandiában

Hollandiában a büntetőjogi szabályozás világossá teszi, hogy az önkéntes szexuális kapcsolatok beleegyezési korhatára 16 év (a holland Büntető Törvénykönyv korábban idézett 244. és 245. cikkei is így szabályozzák az ezzel kapcsolatos tényállásokat).

A „Jószomszédi Szeretet, Szabadság és Sokszínűség Pártja”(holland nyelven: Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, röviden PNVD) egy olyan politikai párt volt, amely 2006-tól 2010-ig, majd 2020 és 2022 között működött. A párt a beleegyezési korhatár 12 évre való leszállítását és a gyermekpornográfia legalizálását szorgalmazta, soha nem vett részt választásokon, és csak négy ismert tagja volt.

A 2006-os parlamenti választáson (és később) a PNVD nem tudott indulni, miután nem tudta összegyűjteni a harminc-harminc aláírást a 19 holland választási régióból, amiszükséges lett volna a szavazólapra kerüléshez. Végül 2010. március 14-én a párt feloszlott.

A PNVD 2020. augusztus 7-én újjáéledt, Nelson Maatman vezetésével és az eredeti társalapító Norbert de Jonge titkár-kincstárnokkal. Marthijn Uittenbogaard korábbi pártvezető jelezte, hogy nem tér vissza a politikába, és fontolgatja az ország elhagyását. 2022. június 5-én a mexikóvárosi hatóságok letartóztatták a pártvezető Maatmant emberkereskedelem, valamint gyermekpornográfia és lőfegyver birtoklásának gyanújával, és a PNVD tizenkét év után ismét feloszlott.

A PNVD azt tűzte ki célul, hogy a beleegyezési korhatárt 16-ról 12 évre szállítsák le, sőt, hogy azt hosszú távon teljesen eltöröljék (kivéve a családon belüli szexuális kapcsolatokesetében). Azzal érveltek, hogy csak a „kényszerített” vagy „veszélyes” szexuális tevékenységet szabad büntetőjogi úton szankcionálni. Céljuk volt továbbá az is, hogy a beleegyezési korhatárral „kiegyenlítsék” azt a törvényes korhatárt, amikor már valaki pornográf anyagban szerepelhet. A prostitúciót 16 éves korban teljesen legálissá tették volna, és a PNVD legalizálni akarta a gyermekpornográfia magáncélú használatát (annak törvényen kívül helyezését „cenzúrának”nevezte), továbbá lehetővé akarta tenni az erőszakmentes pornográfia vetítését a nappali televízióadásokban is.

Bár a PNVD megszűnt, a törekvések megmaradtak a holland belpolitikában. Így például 2023 elején, a Holland Demokrata Párt (D66) ifjúsági szárnyának, a Fiatal Demokratáknak a hivatalos honlapja a pedofíliával szimpatizáló nyilatkozatokat tett közzé, ezzel támogatva a „virtuális gyermekpornográfia”előállítását, sőt azt is szorgalmazzák, hogy a pedofíliát szexualitásként tanítsák a gyerekeknek az iskolákban.

A Jótékonyság, Szabadság és Sokszínűség Pártja, a holland Pedopárt egyik legutóbbi hír, hogy másodszor is feloszlatta magát. Az alapító Nelson M. Mexikóba menekült, ahol politikai menedékjogot kért. Ott letartóztatatták két éve gyermekpornográf képek és videók birtoklása  és emberkereskedelem miatt és több évtizedes börtönbüntetés fenyegeti. Hollandiában pedig azzal gyanúsították, hogy folytatta a betiltott pedofil egyesületet, a Martijn-t. M. A hatóságok szerint 10 000 gyermekpornográf kép birtokában volt.

Forrás:Tűzfalcsoport

Mi a reakciód?
👍tetszik
0
👍tetszik
👎nem
1
👎nem
💘szeretem
0
💘szeretem
😡dühítő
20
😡dühítő
😂vicces
0
😂vicces
😮húha
1
😮húha

Vélemény, hozzászólás?

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

További cikkek