2024.május 25.
Orbán, Gergely

ALKOTMÁNYJOGI KONFERENCIA AZ AHNSZ SZERVEZÉSÉBEN

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
323

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

Budapest október 16. Magyarok Háza-MVSZ székház

78 év törvénytelensége indokolja a konferencia megtartását   

Az Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség szervezésében és a nemzeti civil mozgalmak támogatásával Alkotmányjogi Konferenciát szervezünk a magyar Történeti Alkotmányról és az állami legitimitás kérdéseiről

A nyílt  konferencián meghívott jogászok és jogtörténészek fejtik ki véleményüket. A rendezvény a Magyarok Házában / Bp . Semmelweis u 1.-3./ a Bartók teremben kerül megrendezésre 10h és 18h óra között.

A belépő 500 Ft, melyet a helyszínen lehet megvenni, a rendezvény szabadon látogatható. Az előadások tartalma a konferencia után nyomtatott formában is hozzáférhető lesz az MVSZ-en keresztül.   

A konferencia mottója és fő kérdése az, hogy : Helyreállítható –e a valódi alkotmányos rend az Alaptörvény segítségével?

„…mi visszaköveteljük ôsi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg s a nemzet életébôl fejlett ki; azon alkotmányt, melyet időnkint a kor kivánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak ” Deák Ferenc

E konferenciát elsősorban önrendelkezésünk visszaállítása, de  a világban zajló háttérhatalmi változások és a hazánkban elterjedt téveszmék felerősödése is  teszik leginkább szükségessé. Az eredetileg konföderációnak indult EU föderációvá válása, illetve az így kialakított központi irányítása belesodort minket is egy háborús helyzetbe, ami már létünket is veszélyezteti, ha nem teszünk ellene!

Az Alaptörvény teljes érvényességének a megkérdőjelezése egyre elterjedtebb, így ez már az állam bukását, illetve komoly káosz lehetőségét veti fel.

A közvetett demokráciára alapozott, részérdekű pártrendszer és a mindenkori kormányzatok túlhatalma –megfelelő fékek és ellensúlyok hiányában- újra és újra felveti a történelmünkben 1944 ig beváltan működő alkotmányos rend helyreállításának szükségességét. Az Alaptörvény, és módosításainak társadalmi elfogadottsága nem bír fontossággal a kormány részéről, a civil társadalom ki van rekesztve a mostanában újjáéledni látszó vármegyei autónómia rendjéből. Ráadásul az állam jogfolytonosságának kérdése is felmerül a civil mozgalmak körében, de a közbeszédben nem.

Az ún. „köztársaságot” létrehozó és a szovjet megszállás alatt működő pártok utódszervezetei pedig egy általuk vezetett, újabb „rendszerváltást” hirdetnek, és az Alaptörvény érvénytelenségére hivatkozva próbálnak ismét hatalomra jutni!

Mivel az Alaptörvény valóban nem lett a Történeti Alkotmány jogelveihez igazítva, így a konferencia céljai között szerepel ennek elméleti kidolgozása is. Mindezek a jelen történelmi helyzetben nagy jelentőséggel bírnak, sőt, a jövő nemzedékeinek érdekében is szükséges egy ilyen, tisztázó jellegű konferencia.

A témakörök: 

1- Az 1920 és 1926 közötti Nemzetgyűlés felállítása, legitimizációja, eredményei, szerepe a Magyar Királyság helyreállításában, és tanulságai a mai politikai elit számára

2- Az 1946. évi I.tv. és az 1920.évi I. tvc. összehasonlítása ,hatásaik elemzése

3- Királyság, vagy köztársaság most a legitim államforma Magyarországon?

4- Mi lehetett a célja és milyen hatásokra született meg az 1989. évi XXXI. törvény? Miért csak módosította az 1949 évi XX-as törvényt, az „oktrojált alkotmányt”?

5- Milyen jogi lehetőséget lát arra, hogy visszatérjünk a történelmi magyar államok sorába? Álláspontja szerint ma mely korszakok államaival jogfolytonos a magyar állam?

6- Miben különbözik a magyar közjogi felfogás szerint az Alkotmány és az Alaptörvény, vagyis a lex fundamentalis?

Pl az Aranybulla minek minősíthető: szabadságlevélnek, alap vagy sarkalatos törvénynek, ill. királyi rendeletnek?

7- Miben nyilvánul meg a Szent Korona állameszme modernitása? Milyen módon képzelhető el annak gyakorlati használata és a mai korban való megvalósulásának milyen fokozatai, és hatása lehetséges?

A konferencia témáihoz kapcsolódnak az AHNSZ Alkotmányos kerekasztal beszélgetései, melyekről a felvételek a Korona Igazsága weboldalon találhatók meg.    

Mi a reakciód?
👍tetszik
0
👍tetszik
👎nem
0
👎nem
💘szeretem
0
💘szeretem
😡dühítő
0
😡dühítő
😂vicces
0
😂vicces
😮húha
0
😮húha

Vélemény, hozzászólás?

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

További cikkek