2024.június 20.
Rafael, Dina

Bécsi megfigyelőközpont az Európán belüli keresztényellenesség vizsgálatára

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
figyelo

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

Templomgyújtogatások, keresztrombolás, papgyilkosságok, munkahelyi elbocsátás nyakban viselt kereszt miatt, vagy éppen bírósági eljárás emiatt, másrészt az olykor cinikus ateizmus internetes és más formában megvalósuló koncentrált kitörései, gúnyiratok egyházi személyek, intézmények, hitelvekből következő erkölcsi állásfoglalások és életgyakorlat ellen, ezek latens, hallgatólagos lenézése, nem ritkán gyűlöletbeszéd.

Ősi pogány vallások és rítusok újraélesztése, boszorkányegyház és sátánizmus legkülönfélébb szintű megjelenése dívik a mesterséges intelligencia korában. Szellemi és lelki zűrzavar. Közös világnézet helyett egyéni üdvtanok, házi használatú spiritizmus önkényes eszméi és pszichózisai szállták meg Európát. Mondhatnánk ezt is: mert meggyengült a keresztyén hit, világnézet, napi bibliás életgyakorlat, ezért helyére beömlöttek a pszichomiazmák, patchwork egyéni eszmetákolmányok, mert a szellem és a lélek nem tud légüres térben élni. Azaz

a vallási intolerancia számos formája virul Európában is, nem kell a szomszéd kontinensekre, mondjuk Észak-Koreába vagy egyes közel-keleti országokig elmenni. Legfőbb ideje, hogy a saját házunk táján kezdjünk el seperni, próbáljunk rendet tenni, legalább is a fejekben, hogy aztán a tettekben is megláttassék némi rend és működő rendezőelv.

Nem véletlenül kezdte el szembesíteni Európát és a transzatlanti kultúrát a gyökerét alkotó keresztyénség kultúrateremtő évezredeivel és eredményeivel, és a kultúravesztés életveszélyeire is alarmírozva már jó 15 év óta az indiai református lelkész, filozófus, Vishal Mangalwadi. 

Sajnálatos módon a magyar könyvpiacon, illetve a hittudományi fakultásokon nem jelent meg kellő súllyal és időben annyi szellemi „bóvli” mellett az eszméltető, elképesztően gazdag szellempanorámát és történelmi szembesítést kínáló művei közül szinte semmi. Pedig három fő műve nélkülözhetetlen kézikönyv kellene legyen mindazoknak, akik idehaza keresztyén értékekről, keresztyén kultúráról beszélnek. Ezek: a 2015-ben megjelent – a címeket magyarul adom vissza –  A közép könyve – a Biblia a nyugati kultúra szíve; a 2016-ban megjelent Igazság és változás – amire Európának ma szüksége van; és a 2019-ben megjelent A Nyugat lelke – miként maradhat Európa alkotó erő – a Biblia, ami hídként köti össze az igazságot és a toleranciát. Mit meg nem adnék azért, ha e könyvek gazdag és eszméltető, tükörtartó tartalmáról tarthatnék előadásokat vagy találnék olyan kiadót, ahol átadhatnám fordításaimat, és itthon is közkincs lehetne Mangalwadi generációkat orientáló nagyszerű kultúrkincstára. 

A bécsi intézetről

Addig is a remény és az odafigyelés, az értékőrzés intézményeként szeretném bemutatni és köszönteni nagyszerű vállalkozásukért a 2006 óta egyre eredményesebben és ismertebben működő bécsi székhelyű intézetet, amelynek neve: Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe (=Az Európában a keresztyénekkel szemben tapasztalható türelmetlenség és diszkrimináció megfigyelőközpontja).  Önmeghatározásuk szerint küldetésük, feladatvállalásuk céljai: 

  1. A keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció európai eseteinek kutatása, elemzése, dokumentálása, publikálása;
  2. Megbízható és objektív adatok rendelkezésre bocsátásával a közvélemény, a törvényhozók és a nemzetközi intézmények tájékoztatása a keresztények és keresztény intézmények ellen Európában tapasztalható ellenségeskedésről és marginalizációs törekvésekről;
  3. Fórumot, lehetőséget teremteni a keresztényeknek, hogy elmondják történeteiket és szabadon élhessék hitüket a nyilvánosságban;
  4. Jogorvoslatok vállalása, végigvitele;
  5. Folyamatosan nyilvánvalóvá tenni a közvélemény előtt a vallás és a hit létfontosságú szerepét az érett és békére törekvő európai társadalmakban.

Fogalmak tiszta, egyértelmű használata

Minthogy ma már lassanként az „és”-t is indokolni, magyarázni kell, ez az intézmény okosan jó előre leszögezte: terminológiájában a „keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció” kifejezést használja a keresztények és keresztény intézmények által, illetve ellen Európában tapasztalható különféle ellenségeskedések és marginalizációk leírására. Ilyenek például az egyes keresztények vagy keresztény közösségek elleni fizikai támadások és fenyegetések, a keresztény médiaoldalak keresztényellenes gyűlöletkampánya és vandalizmus, diszkriminatív törvények tudatosítása, látszólag „semleges” törvények elfogult alkalmazásának esetei, a keresztények és keresztény szimbólumok kizárása a nyilvánosságból. Továbbá a szülők jogaiba való beavatkozás, és a vallás, a véleménynyilvánítás, az egyesülés és a lelkiismereti szabadság bármiféle megsértése.

Európára összpontosítanak, nem az a céljuk, hogy csökkentsék a keresztények tragikus üldöztetését a világ más részein, hanem hogy kontinensünknél maradva, éberen vigyázzanak az emberi jogok érvényesülésére.

Számos európai eset található a weboldalukon

A www.intoleranceagainstchristians.eu internetes oldal az európai keresztényekkel szembeni intoleranciával és diszkriminációval foglalkozó megfigyelőközpont tulajdona. A weboldalon található információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Bár törekednek arra, hogy az információkat naprakészen tartsák, semmiféle garanciát nem vállalnak a weboldalukon található információk teljességéért vagy pontosságáért. Ezért minden ilyen információra történő hivatkozás szigorúan saját felelősségre történhet. Weboldaluk más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Noha nagy gondot fordítanak a pontos információk megadására, nincs befolyásuk a forrásul szolgáló webhelyek jellegére, tartalmára és elérhetőségére. Ha hibát találnak az olvasók, tőlük elnézést kérnek, és köszönik, ha ezt jelzik feléjük. Jogi információk és adatvédelem: a keresztényekkel szembeni intoleranciával és diszkriminációval foglalkozó megfigyelőközpont bécsi székhellyel működik, ezért az osztrák törvények szerint bejegyzett nem kormányzati és non-profit szervezet. Magánadományokból működik.

Tallózó a legfrissebb hírek között

Csak rövid címeket jegyzünk ide, annak érzékeltetésére, milyen témákat publikálnak. Például: UTCAI FALFIRKÁK KERESZTÉNYEK ELLEN – SÉRTŐ ÉS GYŰLÖLETKELTŐ ÜZENETEK. Németországban, Neubrandenburg közelében egy biciklis turista olyan falra bukkant, amelyen több gyűlöletkeltő vagy tiszteletlen üzenetet és sértést jelenítettek meg. Ezek szinte teljes egészében keresztények vagy katolikus keresztények ellen szóltak. A magyar nyelvben is gyakran használatos káromkodási formák jelentek meg a szövegekben.

A VANDALIZMUS HÁROM FORMÁJA EGY BELGA FALUBAN. Április 22-én ismeretlenek két szobrot és egy vázát semmisítettek meg Profondeville faluban, a Saint-Rémi templomban. Másnap egy közeli kis kápolna égett le. Néhány nappal korábban a Szűzanya szobrát is lerombolták. A rendőrség feltételezése szerint ugyanazok a személyek követték el a három cselekményt.

TEMPLOMBELSŐ-ROMBOLÁS FRANCIAORSZÁGBAN. Április elején az Angers-i Sainte-Madeleine-templom rektora súlyos rongálásokat jelentett: hét szobrot lefejeztek vagy amputáltak, az oltárt megrongálták, és sok keresztet is lefeszítettek.

30 SÍRKÖVET RONGÁLTAK MEG EGY LONDON KÖZELI TEMETŐBEN – Áprilisban három éjszaka alatt Croydonban harminc sírkövet vertek szét kalapáccsal – néhány sír 500 éves múltra tekint vissza.

20 NAPRA FELFÜGGESZTETTEK SZARDÍNIÁN EGY TANÁRT, MERT DIÁKJAIVAL IMÁDKOZOTT. Az olasz Marisa Francescangelit, a San Vero Milis (Oristano, Szardínia) általános iskola tanárát 20 napra felfüggesztették fizetéscsökkentéssel (március 25-től április 15-ig), mert tanítványaival karácsonyra rózsafüzért készített, és egy Ave Maria-t, meg egy Miatyánk-ot imádkozott velük. A tanfelügyelet felfüggesztő határozatát két anya tiltakozása után hozták meg.

II. JÁNOS PÁL PÁPA EMLÉKMŰVÉT MEGRONGÁLTÁK LODZBAN. A lengyel pápa szobrának kezét pirosra, az arcot sárgára festették. A talapzatra a „Maxima Culpa” mondatot írták, ami nagy valószínűséggel utalás lehet Ekke Overbeek könyvére, amelyben azzal vádolja a néhai pápát, hogy behunyta a szemét a gyermekbántalmazási esetek előtt.

Lehetne azt mondai, hogy ezek apróságok. Nekünk talán igen, de nem azoknak, akik az adott településen élnek. Egyébként pedig e gyakorlati rongálásokra, falfirkákra, személyes esetekre is ráillik a mondás: az ördög a részletekben lakik. Valamint: sok kicsi (gonoszkodás) sokra megy. A magam részéről kifejezetten örülök, hogy ilyen kiterjedt és precíz figyelemmel és dokumentációval működik a bécsi keresztyénellenes diszkriminációval, eszmei és egyéb inzultusok dokumentálásával foglalkozó központ. Meg annak is, hogy nincs messze tőlünk sem eszmeileg, sem földrajzilag: Pozsonytól, Budapesttől, Kolozsvártól, Munkácstól, Újvidéktől sem…

Forrás:felvidek.ma

Mi a reakciód?
👍tetszik
0
👍tetszik
👎nem
0
👎nem
💘szeretem
0
💘szeretem
😡dühítő
0
😡dühítő
😂vicces
0
😂vicces
😮húha
0
😮húha

Vélemény, hozzászólás?

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

További cikkek