2022.május 17.
Paszkál, Ditmár, Rezeda

Bölcsesség, ahogy Isten adja

hitéleti cikksorozat 1200

Az ember minden szava, amit Istenről mond, dadogás. Mintha az Istenről szóló igaz állítások egy gömbben lennének, de mi körbe fogni csak egy nem görbülő élekből álló testtel tudnánk. Amikor meg akarjuk ragadni, hogy a Szentlélek mivé tesz képessé bennünket, akkor is egy ilyen problémával állunk szemben. Dadogunk és körbeírjuk.

Az egyház, hogy megoldja a problémát, a Szentlélek ajándékát egy 7 ajándékból álló egységként mutatja be, sorba veszi az egyes ajándékokat. Mivel nincs jobb megközelítésünk, most, amikor pünkösdre készülünk, és szeretnénk a Szentlélek eljövetelének örülni, a 7 ajándékról egyenként gondolkozunk. De sose felejtsük, hogy az összes ajándék mi. Ezek a következőek:

bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság, istenfélelem.

Mai írásunkban a bölcsességről lesz szó. Ahhoz, hogy értsük, mit köszönhetünk meg a Szentléleknek, beszélnünk kell arról, hogy ki a Szentlélek. A Szentlélek a Szentháromság egyik személye. Az Atya és Fiú egymásnak ajándékba adott szeretete. Mire képes ez a Szeretet? Először is helyesli, hogy vagy. Akarja, hogy legyél. Másodszor sugallatokat ad neked. Csodát tehet veled.

Az egyházban betöltött szerepéről könyvtárnyi irodalmunk van. De a legfontosabbat ebből, amit minden szentmisén hallunk, az eucharisztikus imában. „Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen.” Vagyis a kenyér és bor átváltoztatása a Szentlélek leáradásával válik valósággá. Mindez túl a látható és érzékszervekkel vagy műszerekkel fölfogható világon. A Szentlélek, tehát, főszereplő a szentmisén.

És az Ő ajándéka a bölcsesség. A bölcsesség ebben az esetben az a képesség, hogy annak a szemével lássuk a világot, aki azt teremtette és létben tartja. Ilyen szemmel lássuk a haragosainkat, az ellenségeinket és a szeretteinket. Ilyen szemmel lássuk saját magunkat. Tudjuk, hogy szerethetőek vagyunk, hogy egyetlenjei vagyunk a Mennyei Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek is. A bölcsesség a történelemre és a mindennapok eseményeire is új rálátást enged. Értjük, hogy a történelem üdvtörténet, és hogy minden rossz, ami valaha volt, nem Isten akaratával egyező, nem akarta ezeket, csak megengedte, mert mindannyiunkat szabadnak teremtett. Éljünk szabadságunkkal, azzal, hogy kérhetjük a Szentlélektől a bölcsességet. Meg fogjuk kapni, mert „aki kopogtat, annak ajtót nyitnak.”

 

Rákóczi Piroska

Vélemény, hozzászólás?