2024.június 19.
Gyárfás, Romuald

Brüsszel nagyobb sebességre kapcsolta a szelsőliberális LMBTQ-befolyásolást

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
lmbtq

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

Miközben az Európai Unió súlya folyamatosan csökken a világban, Brüsszel a valós problémák megoldása helyett vagy újakat generál (bevándoroltatás, Oroszország és Kína elleni szankciók) vagy pótcselekvéssel, például a szélsőliberális indoktrinációval foglalkozik.

Ennek ékes példája a 2020-2025-ös LMBTQ stratégia, amelynek keretében súlyos pénzeket – emeljük csak ki: az uniós adófizetők euróit – költik társadalom-mérnökösködésre, érzékenyítésre és befolyásolásra. Mindezt azzal a felkiáltással, hogy az olyan ügyek, mint a homoszexuálisok örökbefogadása, az iskolai LMBTQ-propaganda vagy a transzsportolók támogatása politikai és gazdasági szempontból egyaránt erősítik Európát. A stratégiából nem derül ki: Hogyan? 

Hiszen ezek a kérdések nem befolyásolják a GDP növekedését, és a Nyugaton kívül senkit nem érdekelnek. Másfelől, ha az Európai Bizottság komolyan gondolja, hogy pozitívan kell diszkriminálni a magukat LMBTQ-érintettnek kiadó migránsokat és bűnözőket, illetve, hogy az EU diplomáciai és külgazdasági eszköztárát az LMBTQ-lobbi szolgálatába kell állítani, az inkább gyengíteni fogja a közösséget. 

Végezetül, mielőtt a részletekbe belemennénk, meg kell jegyezni még valamit. Bár a stratégia szerint a másság, a sokszínűség érték, a célkitűzései valójában ezzel szöges ellentétben állnak. Az egészet áthatja az intolerancia, és a demokrácia semmibe vétele. Az egyik fejezet konkrétan arról szól, hogy a nemzeti jogalkotásokat megkerülve, Brüsszelből kell kikényszeríteni bizonyos intézkedéseket, például a melegházasság elfogadását. Mindezt úgy, hogy jogászkodással a személyek és a tőke szabad áramlásáank uniós alapelvével összeférhetetlennek mondják ki azt, ha egy tagállam nem ismeri el a szivárványcsaládokat. 

Abszurd ötletek és a főbb pontok 

A diszkrimináció elleni jogi védelem kikényszerítése és javítása a stratégia egyik sarokköve. Ennek keretében azonba például beavatkozást sürget a mesterséges intelligencia (AI) fejlesztésébe. Mint írják: „az arcfelismerő rendszerek területén az egyik felmerülő kihívás a transz arcok azonosítása, különösen az átváltozás időszakában. A Bizottság az olyan szabályozási keret előterjesztését tervezi, amely kifejezetten foglalkozik az elfogultsággal és a magas kockázatú mesterséges intelligencia-rendszerekben – ideértve a biometrikus rendszereket is – benne rejlő indokolatlan megkülönböztetés.” Brüsszelnek itt az a problémája, hogy az AI képes megállapítani egy transz ember biológiai nemét, és akként azonosítja, nem pedig úgy, ahogy azt az illető elvárná (transzférfi, transznő, interszex, nem-bináris stb.) 

A szólásszabadság védelmére hivatkozva uniós szintű bűncselekménnyé nyilvánítanák az LMBTQ közösség elleni gyűlöletbeszédet, és nyomást helyeznének az internetes tartalomszolgáltatókra, hogy minden eszközzel lépjenek fel a LMBTQ-ellenesnek vélt tartalmak ellen. A nemek közti egyenlőség égisze alatt többek között arra köteleznék az uniós vállalatokat, hogy alakítsanak ki inkluzív munkakörnyezetet, és tegyék kötelezővé az LMBTQ-szótár használatát, az antidiszkriminációs képzéseket stb.  

A migrációs politikában kiemelnék az LMBTQ-bevándorlókat, akik számára külön eljárásrend, bánásmód kidolgozását sürgetik; gyakorlatilag ez oda vezethet, hogy bárki, aki magát LMBTQ-érintettnek mondja, és olyan országból érkezik, ahol az EU szerint ezért üldöztetés fenyegeti – azt be kell fogadni. Ugyanígy a rendészeti politikában is Brüsszel azt a célt tűzte ki, hogy a bűnözőket nem a biológiai nemük, hanem a maguk által bejelentett szexuális identitásnak megfelelően, a „sajátos igényeihez” alkalmazkodva kell kezelni az eljárás alatt és a büntetés-végrehajtás során. 

A civil társadalom megerősítése kapcsán azt írták, „a Bizottság finanszírozást biztosít az LMBTQ civil társadalmi szervezetek számára kedvező, fenntartható környezet kialakítása érdekében”. Mert „az uniós forrásoknak hozzá kell járulniuk egy megkülönböztetéstől mentes társadalom felépítéséhez, és támogatniuk kell Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy Unió az egyenlőségre épüljön.” Tehát ad absurdum a mezőgazdasági vagy kutatás-fejlesztési programtámogatásokba is szempontként vagy kifejezett célként be akarják vinni az LMBTQ-témát. Ugyanakkor a(z ön)kormányzati döntéshozatalba is elvárt, hogy nagyobb beleszólást biztosítsanak a (hely)hatóságok az LMBTQ szervezeteknek. 

Az egyik leghátborzongatóbb felvetés viszont az, hogy a gyerekeket kell trójai falóként az LMBTQ-lobbi szolgálatába állítani. “A fiatalok kritikus szerepet játszanak a befogadó társadalmak építésében” – olvasható a stratégiában. Brüsszel tulajdonképpen az óvodai, iskolai LMBTQ-propagandán keresztül akarja „befogadóvá” tenni a fiatalokat és rajtuk keresztül politikai változást kikényszeríteni a társadalmakban. 

Ennek kapcsán érdemes kiemelni, hogy a stratégia 2023-as végrehajtási jelentésében követendő példaként emelik ki a finn és a dán modellt. Ezekről a következőt lehet tudni: 

„Finnország kétévente országos iskolai egészségfejlesztést tart három korcsoport számára: általános iskola (4. és 5. osztály), középiskola iskola (8. és 9. osztály), valamint felső gimnáziumok (1. és 2. osztály). A tananyag szexuális irányultsággal és a nemi identitással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, és adatokat szolgáltat az LMBTQ fiatalok jólétéről és egészségéről.” 


„Dánia jelentős lépéseket tett a középiskolai szexuális nevelés előmozdítása terén. A 2023/2024-es tanévtől a szexuális nevelés, beleértve a nemi normákra, a szexualitásra, a beleegyezésre és a nemre vonatkozó oktatást, a középiskolák tantervének része lesz. Emellett a dán LMBTQ+ 2022-2025-ös cselekvési terv részeként megerősítették a szexuális nevelést, mint tantárgyat az általános iskolai tanárok képzésében.” 

Egy angol kutatás szerint az iskolákat egyre inkább befolyásolja a genderideológia

A Policy Exchange jelentése szerint az angol iskolákat egyre inkább befolyásolja a genderideológia, olymértékben, hogy az már az alapvető védelmi elveket és a gyermekek jólétét is veszélyezteti. A kutatás arra is rámutat, hogy a közoktatási intézmények jelentős többsége nem tájékoztatja megbízhatóan a szülőket gyermekeik – szexuális nevelés okozta – nemi identitásának változásairól. Sok helyen pedig úgy tanítják a kiskorúaknak az egyre inkább vitatott, genderideológiával kapcsolatos hiedelmeket, mintha azok tudományosan alátámasztott tények lennének.

Az Egyesült Királyság egyik legbefolyásosabb agytrösztje, a Policy Exchange – saját korábbi kutatásának megdöbbentő eredményei következtében, amely szerint minden negyedikbrit (18-20 éves) fiatal LMBT-nek vallja magát -, reprezentatív minta alapján készített jelentést arról, hogy milyen mértékben befolyásolja ezt a jelenséget az angol közoktatásra rátelepedett genderideológia.

Az intézet 304 iskolát keresett meg azzal kapcsolatban, hogy miként alakul az intézmény falain belül a kiskorúak szexuális nevelése. A kérdések többek között érintették a szülők tájékoztatáshoz fűződő jogát, a gyermekek szexuális „oktatását”, valamint az egynemű sportokat és illemhelyeket is.

Az eredmény lehangoló: a kutatásban részt vevő iskolák 62 százaléka nem tájékoztatja megbízhatóan a szülőket gyermekeik – szexuális nevelés okozta – nemi identitásának változásairól.

Emellett a válaszadó oktatási intézmények 69 százaléka megköveteli a többi gyerektől, hogy erősítsék meg – az állítólagosan – transznemű diákok új nemi identitását.

A kutatás arra is rámutat, hogy a középiskolák legalább 28 százaléka nem tart fenn egynemű illemhelyiséget, továbbá 19 százalékuk nem tart fenn egynemű öltözőket. A közoktatási intézmények 60 százaléka engedélyezi, hogy a gyerekek az ellenkező neműek sportolásában is részt vegyenek.

Az egynemű illemhelyek és öltözők léte nem csupán az esetleges traumák elkerülése végett kiemelkedő jelentőségű, hanem azok egyben a nők alapvető biztonsága szempontjából is elengedhetetlenek, hiszen a támadások és a nemi erőszak kockázatát is csökkentik. Az egynemű sportoktól való eltérés pedig – amellett, hogy rendkívül igazságtalan a női sportolókkal szemben – szintén potenciálisan veszélyt jelent a fiatalkorú lányok egészségére és testi épségére nézve.

Az iskolai szexuális nevelés tartalma kapcsán a jelentésből kiderül, hogy az iskolák 72 százaléka tanítja azt, hogy az emberek nemi identitása eltérhet biológiai nemétől. 25 százalékuk tanítja azt, hogy egyes emberek vagy gyerekek „rossz testben születhetnek”. 30 százalékuk pedig arra oktatja a tanulókat, hogy azt a személyt, aki magát férfinak vagy nőnek vallja, minden körülmények között férfinak vagy nőnek kell tekinteni, még akkor is, ha ez nem egyezik meg biológiai nemével.

A gyerekek nemi kérdésekre való felkészítését illetően, az iskolák több mint 50 százaléka használt harmadik féltől származó anyagokat. A legnépszerűbb közreműködő szervezetek közé tartoztak az LMBTQ-propaganda olyan élharcosai, mint a “The Proud Trust” és a “Rainbow FlagAward”. Az ilyen együttműködések eredményeként sok helyenúgy tanítják az egyre inkább vitatott, genderideológiával kapcsolatos hiedelmeket a kiskorúaknak, mintha azok tudományosan alátámasztott tények lennének. 

A kutatás is egyértelműen rávilágít arra, hogy a gyermekek mennyire kitettek az erőszakosan terjeszkedő LMBTQ-propagandának és genderideológiának, amely jelenségre sürgősen figyelmet kell fordítani a konzervatívok szerint is.

Mindeközben az USA-ban: Működőképességének fenntartása érdekében nem mondhatja ki Tennessee állam, hogy az emberi nem a születéskor meglévő fizikai jellemzőkön alapul

Tennessee állam közgyűlésének költségvetési felülvizsgálati bizottsága szerint reális a veszélye annak, hogy az emberi nemnek a születéskor meglévő fizikai jellemzők alapján történő törvényi meghatározása a szövetségi források megvonásával járna.

Tennessee szenátusának republikánusai elfogadták azt a törvényjavaslatot („House Bill 239 – Senate Bill 1440”), amely a nemet kizárólag “egy személy megváltoztathatatlan biológiai nemeként” határozza meg, amit a születéskor kell megállapítani a fizikai jellemzők alapján. A jogszabály többek között arról is rendelkezett, hogy a hivatalos dokumentumokon – például a jogosítványon – a jövőben a biológiai nem kerüljön feltüntetésre.

Erre ugyanakkor nagy valószínűséggel nem kerülhet sor, mertbár a törvényjavaslat a szenátuson átment, a képviselőházbanazonban a lehetséges költségvetési hatások miatt elakadt. Aköltségvetési felülvizsgálati bizottság szerint ugyanis nagy a veszélye annak, hogy az intézkedés elfogadása – a Biden-adminisztráció társadalompolitikai elvárásainak történő megnem felelés következtében -, a szövetségi finanszírozás(retorziós célzatú) megvonását vonná maga után, ellehetetlenítve ezzel az államot és annak meghatározott szektorait (pl. az oktatást és az egészségügyet). Tudniillik aszövetségi támogatások a nem alternatív meghatározását írják elő.

Tennessee tehát a működőképességének fenntartása érdekében nem mondhatja ki azt, hogy egy ember neme a születéskor meglévő anatómiai és genetikai tényezőkön és bizonyítékokon alapul.

A radikális gender-lobbi egyik élharcosa, a Human Rights Campaign a szenátus döntésére reagálva hétfői közleményében „szélsőségesnek” és „megbélyegzőnek”nevezte Tennessee szenátorait, akik – a szervezet állítása szerint  – „az eltörlés szándékával” hozták meg döntésüket.

Emlékezetes, a konzervatív vezetésű Tennessee államban a közelmúltban többször felléptek a gyermekeket célba vevő LMBTQ-propagandával és genderideológiával szemben. Ennek keretében megtiltották, hogy az egészségügyi szolgáltatók nemi átalakító műtéteket végezzenek el kisgyermekeken, valamint hogy pubertás-blokkolókat vagy hormonokat írjanak fel kiskorúak számára. De az úgynevezett „drag-show”-kat is eltávolították az iskolák, a közparkok és az istentiszteleti helyszínek közeléből.

Az elmúlt négy évben az Egyesült Államokban a liberális New Yorker magazin szerint “drámaian” megnőtt a transzellenes törvényjavaslatok száma. A Soros György által is szponzorált American Civil Liberties Union (A.C.L.U.) 2023-ban mintegy négyszázkilencvenhat javaslatot számolt össze az állami törvényhozásokban, amelyek közül nyolcvannégyet már törvénybe is iktattak. Arkansasban 2021-ben fogadták el az első állami tilalmat a kiskorúak nemváltoztatására. Ezt egy szövetségi bíró idén véglegesen megakadályozta, de azóta több mint húsz államban hoztak hasonló törvényeket.

Forrás:Tüzfalcsoport

Mi a reakciód?
👍tetszik
0
👍tetszik
👎nem
0
👎nem
💘szeretem
0
💘szeretem
😡dühítő
0
😡dühítő
😂vicces
0
😂vicces
😮húha
0
😮húha

Vélemény, hozzászólás?

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

További cikkek