2024.július 13.
Jenő, Henrik

Figyelem! Kerülő úton próbálják befolyásolni a gyerekeket az iskolákban az LMBTQ-szervezetek.

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
labrisz pride

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

Iskolaigazgatók! Kérjük akadályozzák meg a gyerekek kerülő utas LMBTQ-befolyásolását!

Mivel a gyermekvédelmi jogszabályok szerint az LMBTQ szervezetek nem juthatnak be a gyerekekhez az iskolákba, a diákok helyett a tanárokat képzik ki.

A napokban három városban, Budapesten, Pécsett és Szegeden tartanak képzéseket a helyi pedagógusoknak.

Petíciónkban ezért riadóztatjuk az érintett városok iskolaigazgatóit, hogy biztosítsák intézményeikben a gyermekek védelmét, a szülői jogokat és a hatályos jogszabályok betartását, és lépjenek fel a gyerekek különböző lobbik általi szexuális befolyásolásával szemben.

Számítunk az Ön aláírására is!

A Labrisz Leszbikus Egyesület korábban kiadott iskolai anyagai és a fenti szervezetek tevékenysége sajnos arra engednek következtetni, hogy egy ilyen képzésen nem csupán az iskolai diszkrimináció csökkentéséről van szó, hanem az egyre radikálisabb és valóságtól elrugaszkodóbb LMBTQ-ideológia gondolatiságának sulykolásáról.

A Labrisz 2018-as iskolai anyaga például arra biztat, hogy

  • tekintse „igazi férfinak” egy diáklány az őt felkérő férfi öltönybe öltözött lányt,
  • „A tanárok, amikor diákjaik párkapcsolati viszonyairól érdeklődnek, használják bátran azt a beszédmódot, amely pozitívan nyitott az azonos nemű elköteleződésekre is (vagyis nem heteroszexista). Például: van barátod vagy barátnőd?”
  • „a lányok és fiúk kettéosztása erősíti a nemeket egymással szembeállító, dichotóm, heteronormatív szemléletet, amelybe egy transznemű, illetve nemi identitásában bizonytalan vagy a kettéosztást tudatosan elutasító fiatal nem fér bele.” 
  • a szalagavatón a fiúk keringőzhessenek fiúkkal is,
  • fogadják el mindenkinek bemondásra a választott nemét és az azt tükröző új nevét,
  • ne állítsák a fiúkat és a lányokat külön tornasorba, mert mi lesz azzal, aki egyik nembe sem tartozik,
  • illetve a Pride képeit levetítve „coming out”-oljon a tanár az osztálya előtt!

A Labrisz beharangozója szerint továbbá a képzés elvégzése után a a tanárok:

  • „be tudnak építeni szexuális és nemi kisebbségeket érintő tartalmat az óráikba”,
  • „eligazodnak az LMBTQI fogalmak között”,
  • valamint „ismerik a homofób és transzfób törvény negatív társadalmi hatásait.

Az Amnesty International oldalán pedig a következőket olvassuk:

A tanárok és a fiatalokkal dolgozó iskolai szakemberek (pl. szociális munkások, iskolapszichológusok) számára módszertani képzéseket tartunk, segédanyagot állítunk össze és e-learning kurzust fejlesztünk”;

iskoláknak szánt útmutatót dolgozunk ki”;

„A befogadó iskolai terek kialakítása érdekében bevonjuk a diákokat”;

diákoknak (…) szóló e-learning tananyagokat fejlesztünk és teszünk széles körben elérhetővé”;

„Célunk, hogy a diákok – a projekt-workshopok és iskolai tevékenységek során elsajátított technikák segítségével – (…) alulról jövő kezdeményezéseket, akciókat szervezzenek”.

Mi ezzel szemben úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem alulról jövő az, amikor az Európai Bizottság által küldött 78 000 euróból képzik ki ezeknek az úgynevezett alulról jövő kezdeményezéseknek a szervezőit.

A Háttér Társaság oldaláról ugyanis kiderül, hogy a „Befogadó terek létrehozása emberi jogi és alternatív oktatási módszerekkel (Creating Inclusive Spaces through Human Rights Education and Alternative Learning Journeys) c. projektet az Európai Bizottság Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek (CERV) programja 177.202,59 euróval támogatja, amelyből az Amnesty International Magyarországra 78.614 euró támogatás jut”.

Ez azt jelenti, hogy több mint 30 millió forintot küldött az Európai Bizottság az Amnesty Internationalnek e magyar projekt megvalósítására!

A képzés leírása szerint a projekt „egyik kiemelt célja, hogy minél több olyan iskola legyen Magyarországon, ahol a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozó diákok biztonságban érzik magukat, önmaguk lehetnek és kibontakoztathatják képességeiket, mert a társaikkal egyenlő jogokat élveznek”.

Ennek kapcsán leszögezzük, hogy mi értékvédők fontosnak tartjuk, hogy minden diák biztonságban érezze magát, és egyenlő jogokat élvezzen a társaival.

Sajnos viszont tapasztalataink szerint az LMBTQ-lobbi a saját céljainak megfelelően értelmezi a „biztonság”, a “diszkriminációmentesség” vagy a „jogegyenlőség” fogalmait.

Szerintük az az iskola biztonságos és befogadó, ahol bemondásra elfogadják, hogy valaki mától más nemű, ahol kisöprik a keresztény értékrendet, ahol nem az az alap, hogy a fiúknak a lányok tetszenek, a lányoknak pedig a fiúk, és ahol igazi férfinak kellene tekintenie egy diáklánynak az őt felkérő fiú ruhába öltözött lányt.

Az „elfogadás” alatt pedig nem a személy elfogadását, az emberi méltósága tiszteletben tartását, hanem az egyre radikálisabb LMBTQ-ideológia elfogadását, a különböző szexuális magatartások erkölcsi elfogadását, a nemváltás elfogadását és a különböző együttélési formák családként való elfogadását értik.

Még egy utolsó példát hozok, ami rávilágít az eheti képzést is szervező szervezetek gondolkodásmódjára. A Labrisz Leszbikus Egyesület fent említett iskolai anyaga szerint a biológiai nemnek megfelelő nemi identitás fejlődésének támogatása heteroszexista, homofób és transzfób:

„A jelenleg érvényes iskolai kerettantervek nem tartalmazzák a melegség, a transzneműség, az LMBT emberek mint társadalmi csoport és hátrányos helyzetű kisebbség témájának megvitatását. A családi életre nevelés kerettanterve pedig nemcsak hogy hallgat a témáról, hanem nyíltan heteroszexista, homofób és transzfób megfogalmazású fejlesztési feladatokat tűz ki, többek között a fiatalok „genetikai nemének” megfelelő nemi identitás fejlődésének támogatását.”

Őszintén nem szeretném, hogy ezt a gondolkodásmódot tanítsák a gyerekeinknek!

Köszönöm, hogy Ön is aláírja a petíciót. Ha még többet szeretne tenni, kérem, keresse meg gyermekei iskolaigazgatóját, és jelezze felé személyesen is a problémát, ami akár az ő iskolájában is felütheti a fejét.

Ezért súlyos probléma a Labrisz, a Budapest Pride, a Háttér Társaság és az Amnesty International LMBTQ-tanárképzése:

Először is, a kerülő utas kiképzés lehetetlenné teszi a szülők számára, hogy kivegyék a gyermeküket egy LMBTQ-témákat felölelő foglalkozásról, hiszen nem tudhatják előre, hogy egy adott tanórán szóba kerül-e a téma.

Emellett, hogy értsük, hogy milyen nagy a baj, érdemes ismernünk a Labrisz Leszbikus Egyesület 2018-as nevelőknek és diákoknak szóló oktatási, nevelési segédanyagát:

1. Keresztényellenes elemek

„Különösen nehéz lehet ez egy olyan, hierarchikusan berendezett, tekintélyelvű közegben, ahol a hagyományos keresztény, konzervatív értékrend szerinti család-/párkapcsolati modell a követendő minta.”

Az alábbi kép legmérgesebb, nem szimpatikus szereplője keresztet hord a nyakában:

vaunnamed

2. Tanárok, így viselkedjenek!

„A tanárok, amikor diákjaik párkapcsolati viszonyairól beszélnek, érdeklődnek, használják bátran azt a beszédmódot, amely pozitívan nyitott az azonos nemű elköteleződésekre is (vagyis nem heteroszexista). Például: van barátod vagy barátnőd?”

„a lányok és fiúk kettéosztása erősíti a nemeket egymással szembeállító, dichotóm, heteronormatív szemléletet, amelybe egy transznemű, illetve nemi identitásában bizonytalan vagy a kettéosztást tudatosan elutasító fiatal nem fér bele.” 

3. Hívják a fiút lánynak, a lányt fiúnak, ha ő azt kéri!

„A hazai kutatások szerint a transznemű fiatalok gyakori iskolai élménye, hogy nem fogadják el vagy megkérdőjelezik a nemi identitásukat.”

„A nemi sztereotípiák és tabuk feloldásával, így például a transzneműek által választott keresztnevek természetes használatával a pedagógus a diák biztonságérzetét, emberi méltóságát erősíti.”

4. Szalagavató: keringőzzenek a fiúk a fiúkkal!

„remek alkalom lehet a szalagavató arra, hogy az LMBT fiatalok iskolai elfogadását erősítse, ha a tanárok támogatják, hogy mindenki olyan neműként és neművel táncoljon, ahogy és akivel szeretne.”

„Az általánosan elfogadott fiú-lány párosokon kívül látható egy mosolygó fiú-, egy szemérmesen összehajoló lány-, illetve egy, a hagyományos táncos szerepeket megfordító fiú-lány páros is. Valószínűleg nagyon nyitott és befogadó az iskola, toleráns szellemiséggel, hiszen a fiatalok választhattak.”

„A kezét ökölbe szorító, elutasító arckifejezésű lány döntése egyértelmű: nem szeretne az őt felkérő transzfiúval táncolni. Talán nem tekinti őt „igazi” férfinak. Még egy befogadó iskolában is küzdelmes lehet a transznemű fiatalok élete; nekik a szexuális kisebbségek között is speciális nehézségekkel kell szembenézniük.”

launnamed

5. Küzdjünk a heteronormativitással szemben!

„Az iskolai terek a nemek és a szexualitás szempontjából látszólag semlegesek, ám ha jobban megnézzük, átszövi őket a heteronormativitás.”

6. A biológiai nemnek megfelelő nemi identitás fejlődésének támogatása a családi életre nevelés programban heteroszexista, homofób és transzfób!

„A jelenleg érvényes iskolai kerettantervek nem tartalmazzák a melegség, a transzneműség, az LMBT emberek mint társadalmi csoport és hátrányos helyzetű kisebbség témájának megvitatását. A családi életre nevelés kerettanterve pedig nemcsak hogy hallgat a témáról, hanem nyíltan heteroszexista, homofób és transzfób megfogalmazású fejlesztési feladatokat tűz ki, többek között a fiatalok „genetikai nemének” megfelelő nemi identitás fejlődésének támogatását.”

7. Előbújik a tanár

„A tanári asztalnál álló pedagógus azonban egy átlagostól eltérő dolgot tesz: a Pride képeit vetítve előbújik.”

„Az a tény, hogy a tanárnő saját Pride-élményét, fotóit osztja meg a diákokkal, egyben arra is jó példa, hogyan lehet fejleszteni a fiatalok kritikus médiaszemléletét. Amikor az esemény résztvevőjeként számol be a gyerekeknek, megmutatva olyan hiteles képeket, tényeket, amelyek a központilag vezérelt híranyagokban ritkán fordulnak elő, alkalmat teremt diákjainak a jelenség mélyebb átgondolására és megértésére és a média által közvetített sztereotípiák megkérdőjelezésére.”

faunnamed

Nagyon elszomorít, amikor azokra a gyerekekre gondolok, akik ártatlanságát és a világra való nyitottságát különböző lobbicsoportok saját érdekeik elérésére használták.

Ne engedjük, hogy ezzel a gondolatisággal érzékenyítsék az iskolákban a gyerekeinket!

Segítsen riadóztatni a szülőtársait, illetve a látókörében lévő felelős pedagógusokat és iskolaigazgatókat!

Kérem, írja alá a petíciót, és küldje tovább a hasonló gondolkodású ismerőseinek!

Hivatkozások:

Beharangozó

https://www.facebook.com/LabriszEgyesulet/posts/pfbid0247insdDZ3yw4k8fnKFB6VquaGNJ2GKhtYvL7KEtmg3e2ngFTShKjtSjx5JXenHw1l

Amnesty Befogadó Terek

https://oktatas.amnesty.hu/programok/befogado-terek

Támogatási háttér

https://hatter.hu/munkahely/befogado-terek-projekt

A képzések Facebook-eseményei

https://www.facebook.com/events/387896116858133

https://www.facebook.com/events/714048813126229

https://www.facebook.com/events/865125337957657

A képzések felépítése

https://admin.oktatas.amnesty.hu/amnesty-oktatas-admin/assets/j2vpu2u4svcoo84k

A kép forrása: https://labrisz.hu/content/_common/attachments/file6.pdf

A Labrisz Leszbikus Egyesület 2018-as oktatási, nevelési segédanyagának legproblémásabb pontjai: https://www.facebook.com/CitizenGOMagyar/posts/4914226255298719

Szülőket és tanárokat akar „érzékenyíteni” a Labrisz

https://magyarnemzet.hu/belfold/2023/01/szuloket-es-tanarokat-akar-erzekenyiteni-a-labrisz

Szülőket és tanárokat érzékenyítene a Labrisz Leszbikus Egyesület

https://vasarnap.hu/2023/01/04/szuloket-tanarokat-erzekenyitene-labrisz-leszbikus-egyesulet

A Nagykörúton túlra, vidékre terjeszkednének a magyarországi LMBTQI-lobbi nagyágyúi

https://mandiner.hu/cikk/20230103_lmbtqi_erzekenyites_iskola_labrisz_leszbikus_egyesulet_amnesty_international_magyarorszag_hatter_tarsasag

Mi a reakciód?
👍tetszik
0
👍tetszik
👎nem
0
👎nem
💘szeretem
0
💘szeretem
😡dühítő
0
😡dühítő
😂vicces
0
😂vicces
😮húha
0
😮húha

Vélemény, hozzászólás?

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

További cikkek