2024.április 24.
György, Fidél, Debóra

Klorofillkupolák alatt is veled vagyok, téged csodállak

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
klorofill

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

URAM, AZ ERDŐK BÉTA-IONONJÁT ÉS ZÖLD TERÁPIÁJÁT NÉKED KÖSZÖNÖM


„Időt fordítok arra, lehet csak perceket vagy fél órát, hogy jelenléted csendjébe
burkolózzam be Uram. Ilyenkor megpróbálok a Te látószögedből rátekinteni az életemre.” –
írja egy kortárs teológus. Most itt, a csókakői csodaerdőben, ahová a Teremtő égi dézsákból
önti a hajnali fényt, csak ámulok és bámulok, s beszívom a fák balzsamillatát, a zöld bio-
parfűmöt. Átárad testemen egy-egy fa megérintése, megölelése nyomán a semmivel fel
nem cserélhető illatkeverék a levelek illatmirigyeiből, az élő fa érrendszerében megbúvó
életendogén gombákból. Egynek érzem magam a teremtett mindenséggel, parányi ember-
sejtecskeként a nagy egészben. Boldog vagyok, mert érzem az Ige mély igazát: Őbenne
élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17,28). Ő pedig Igéjével árasztja szívembe önmagát.
Magamban dúdolom Don McLean gyönyörű dalát (Starry, starry night – Csillagözönös,
titokzatos éj… magyar feliratozással

van Gogh csillagos ég festménye ihletésére. És újra meghallgatom a 14 éves, 19. századi lengyel
leányka, Bądarzewska-Baranowska által zongorára komponált, lélekröptető imát
mobilomra csatlakozó fülhallgatómon

, s mind valóságosabban érzem, a színpompás, élő klorofillfreskók alatt Istennel találkozom.
Szentháromságos sűrűségben és lélekfrissítő közelségben. Így e különös reggeli
látószögforgatagban, az égi fényzuhatag alá állva, Istenre hangoló zenét hallgatva,
elképzelhetetlen nyugalom árad szét a testemben és egész valómban. Igazat adok dr. Hanns
Hattnak, a Ruhr-i Egyetem kutatójának, aki kikutatta, hogy az egészséges, őshonos
erdőkben több millió jótékony biokémiai anyag kerül a levegőbe aeroszol formájában. Olyan
módon érintik meg a sétáló ember testét, amit még csak most kezdünk megpillantani
tudatlanságunk ködén keresztül. A fákból ránk áradó béta-ionon nevű anyagszemcsék
áthaladnak bőrünk sejtfal-membránjain, és működésbe lépnek. Kikapcsolják a rosszindulatú
géneket a DNS-ben, és ennek vízesés hatása van az emberre. Képesek arra, hogy a májban,
a szívben, a vastagbélben, a tüdőben és az agyban a káros sejtek kikapcsolt helyzetbe
kerüljenek. Ezért érezzük azt az erdei séta során, hogy láthatatlan kezek, azaz béta-ionon
részecskék szinte masszírozzák, felfrissítik egész valónkat. Uram, a klorofillkupolák alatt is
gondviselő jóságod és emberszerető intelligenciád, Szent Lelked csodáival találkozunk.
Áldott légy ezért minden alkalommal, amikor emberek erdei sétáik során megérzik
jótékonyságodat, balzsamos jelenlétedet!


TEKINTETED JÓTÉKONYAN SZÍVEMRE FORDUL ZÖLDJEIDEN ÁT


Nem csak Csókakő csodaerdejében, de ki-ki a maga lakókörnyezete közelebbi-távolabbi
részein átélheti a nem mű (!) látvány-csodát és az igazi Ige-csodát. A zöld csodát.
Természetit és kegyelmi csodát. Hiszen ha kinyitjuk a Bibliát, Isten kifestőkönyvét, közel
1200 oldalnyi üzenetének már a második oldalán megjelenik az első szín, a zöld: „Minden
földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben
élet van, eledelül adok minden zöld növényt” (1Mózes 1,30). A görög Újszövetségben a
chlorosz szó jelenti a zöldet. A szó három másik újszövetségi megjelenését zöldnek
fordítják. Jézus az ötezer ember megvendégelésekor megparancsolta tanítványainak, hogy
ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld (chlorosz) fűre (Márk 6,39). Igazán különös,
de megint Urunk Istenünk, a Teremtő tapintatának és szelíd pedagógiájának jele, hogy a
Biblia második oldalán feltűnt zöld növény a záró könyv, és a történelem jövőbeni végítélete
során bekövetkező eseményekkor ismét visszatér a zöld. Ez a planetáris remény színe. Az
ítéletre küldött ötödik angyal, aki felnyitja majd az alvilág mélységeit, az onnan kisereglő
skorpióerejű sáskáknak megparancsolja majd, hogy ne bántsák a földön a füvet, a zöldet,
az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten
pecsétje (Jel 9,1-4). A földi létezést Istenünk gondviselő akaratából mint ölelő karok kísérik
a zöld, filantróp, emberszerető színek, ezernyi árnyalatban. Tudta jól élhető földi életet
tervező és kivitelező, fenntartó és működtető mennyei Atyánk, hogy a zöldre minden
élőlénynek nagy szüksége van. A klorofillcsodákra, szemünknek klorofillfreskókra, zöld
illatváladékokra, amit a fák lombozata ad, s fest az égre és emel szívünk, tekintetünk fölé.
A színpszichológusok egyöntetűen fogalmaznak: „Nincs jótékonyabb valami az ég alatt,
mint a zöld szín. Ez beárad szemünkön át egész valónkba, és olyan lágy és szelíd feltöltést
ad nekünk, amiben megfogan és kibontakozik a pozitív tartalmú nyugalom és a
megnyugtatás képessége”.


A ZÖLD ÉLTETŐ CSODA DURVA, VÉRES, ÉLETPUSZTÍTÓ ELLENTÉTE


Az Isten alkotta klorofillcsoda nem csak az Élet Könyvében, a Bibliában éltető erő,
kezdettől a végig, de ugyanígy az emberiség lelki reménytörténetében is. Még a zene- és
irodalomtörténetben, a festészet zöld vásznain is. Így például van Beethoven 6. F-dúr
szimfóniájában, ami valójában egy egész zöld szimfónia. Erre a pastorale, pásztor
szimfóniára van Beethovent a Bécs-közeli erdők, az ottani Schreiberbach patak partjának
élővilága, a pacsirták, kakukkok és az erdei klorofillözön frissítő lehelete, szín-, és
hangözöne inspirálta. A pásztorok vidám élete, a vihar és a villámlás, a vihar utáni
nyugalomban felcsendülő ének, mind a teremtett világ egyensúlyteremtő célszerűségéről,
istenadta jóságáról zeng. Vagy hogy még csak egy remekművet említsek: Joseph Haydn
Teremtés oratóriumának első részében a 8. ária a mindenfelé eláradó, friss zöld
megvidámító hatásáról szól.


Mindez távoli idillnek tűnhet napjaink véres, fájdalmas, mindenórás szörnyűségeihez
képest. Még az erdők jótékony, Isten teremtette klorofill és béta-ionon frissítő zuhanya is
egyre jobban megtörik az erdőtüzek és a kegyetlen, profitmaximalizáló erdőirtások
következtében. Mégis a valóság abszurd színterei ellenére és közben is a remény pislákoló
lámpafényét hozza el Isten Igéje, ami kívülről láttatva világunkat, benne az életünket,
abszolút lelki józanságra int. Minden cinizmus, kiégés, kíméletlen sorshúzások és taktikai
játszmák közben ugyanis így szól a bibliaolvasó kalauz, a Losung üzenete júliusra, egész
hónapra érvényesen, a Hegyi Beszéd zöld pázsitkörnyezetéből: „Én pedig azt mondom
nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy
így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra…” (Máté
5,44-45). Ezt az Igét egy éve nyomtatták ki a mai napra, erre a hónapra!


Micsoda, emberinél sokkal pontosabb és biztosabb előrelátás, mennyei providentia, ember-,
és emberiségtámogató égi lelkigondozás ez, ahogyan a régiek kortalan érvényességgel
mondták. A tegnapi, szombati ima pedig egyenesen hónapnyi ima-jajdulásként is
felhangozhat, a klorofillkupolás erdei Isten-csendben vagy otthoni reggeli imacsendünkben.
Ezt is évekkel ezelőtt fogalmazták, de Isten Lelke megőrizte tartalmi frissességét és
időszerűségét:


„Uram, cselekedd meg, hogy jogosság sarjadjon ki ott, ahol ma jogtiprás van. Szabadítsd ki
az önkény foglyait, Uram. Jézussal együtt tedd egyházadat őrállóvá, és benne elhívottaidat,
hogy a béke megteremtésén munkálkodjanak, ezért imádkozzanak!”.


Szentháromság utáni 4. vasárnapra és a következő hétre
írja Dr. BÉKEFY LAJOS

Mi a reakciód?
👍tetszik
0
👍tetszik
👎nem
0
👎nem
💘szeretem
0
💘szeretem
😡dühítő
0
😡dühítő
😂vicces
0
😂vicces
😮húha
0
😮húha

Vélemény, hozzászólás?

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához