2024.július 19.
Emília
Hírek 🔊

„Nem létező háttérhatalom.”

Facebook
Email
Telegram
Twitter
VK
Nyomtat
uj vilagrend uralma 1836696024

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához

A tudós fizikusok reménytelennek tűnő kitartással és türelemmel igyekeznek feltárni, hogy mit is jelentenek az úgynevezett fekete lyukak a világegyetemben. Ha jól emlékszem van még egy hasonló léptékű rejtély az úgynevezett negatív tömeg, amelynek feltárására és magyarázatára szintén komoly szellemi erők törekszenek. Sok sikert kívánok nekik. A világegyetem megismerése szempontjából ezek háttér jelenségek, amelyek vagy befolyásolják a világegyetemről alkotott jelenleg érvényben lévő definíciók megfogalmazását, vagy nem, de elmondható róluk, hogy pillanatnyilag még nem teljesen feltárt, ismeretlen háttér jelenségek.

Régóta és nagy érdeklődéssel hallgatom Bogár László és Boros Imre urak pódium beszélgetéseit és különös érdeklődéssel és rendszeresen hallgatom az úgynevezett „Egy Bogár naplójá” – t. Ez utóbbiban gyakorta – lassanként szinte dogmaként – hangzik el a „nem létező háttérhatalom”- ra, mint bizonyos események valódi mozgatórugójára történő utalás. Nos, ezt az úgynevezett „nem létező” hatalmat szeretném reflektorfénybe hozni és megfosztani a nem létezés atributumától. Ez messze nem olyan nehéz és bonyolult ügy, mint a Kozmosz háttér jelenségeinek feltárása. Persze azt mindenképpen el kell fogadjam, hogy nekünk kisembereknek a hatalmak által művelt „ipar” jelenségei gyakorta rejtélyesek és megmagyarázhatatlannak tűnnek, és ezáltal válik Bogár László úr fogalma elfogadhatónak. De szerintem csupán így látszik.

Egy hatalom aktivitását számos belső és külső tényező befolyásolja. Ezek közül említek néhányat. Ami a legfontosabb tényezőnek tűnik az a hatalmat megragadó és birtokló elit kapzsiságának és biztonság érzetének állapota. Látszik-e könnyen megszerezhető újabb préda, vagy van-e valami belső, vagy külső tényező, ami a hatalmukat veszélyeztetné. Ezt az egyszerűség kedvéért nevezzük kapzsiság tényezőnek. Ennek a kapzsiságnak az egyik alfejezete a pénzügyi stabilitásuk. Mennyire vannak eladósodva, vagy mennyire tartanak más adósokat a markukban. Nem kevésbé fontos, hogy mi a helyzet a hadi technika állapotával és a hadsereg harcra foghatóságával. Ha jól állnak és a kiszemelt ellenség gyengébb és prédaként vonzó, akkor kezdődhet a háború. De akkor is hajlamos háborúzni, ha csupán gyengíteni akarja a rivális hatalom erejét. Sőt még akkor is kezdődhet a háború, ha a hatalom már olyan mértékben beszorult a saját gondjaiba, hogy utolsó esélynek látja hatalma esetleges megtarthatósága szempontjából a háborúzást. Ha egy másik hatalom által uralt régióban és nemzetek életében sikerek és elégedettség uralkodnak, akkor ez is kiválthatja egy hatalom agresszivitását és igyekszik káoszt teremteni ott. Ezt akár ideológiai, akár gazdasági, akár diplomáciai, vagy más utakon, de megkísérli megvalósítani. Ha ez a káoszteremtés sikeres, akkor ez a saját nyugalmának és fölényének egyfajta garanciája lehet. És számtalan ilyen és hasonló tényező befolyásolja egy hatalom külső aktivitását.

Amikor valami olyan eseményt észlelünk, amelyre – a mi szerény értesültségünk mellett – nem látszik logikus magyarázat, elő lehet húzni a „nem létező háttérhatalom”, mint mozgató rugó kártyáját. De saját belátásom szerint nem létezik ez a „nem létező háttérhatalom” hanem csupán és esetenként nem ismerjük az események hátterében húzódó, mozgató tényezőket.

És mivel augusztus 20-án, Szent István királyunkra is emlékezve írtam fenti soraimat, alkalmasnak találom megjegyezni, hogy Árpád vezérünk Kárpát-medencei honfoglalását a IX. században sem ismeretlen háttér erők befolyásolták, hanem lényegében két valós tényező. Az egyik, hogy különböző logikus okokból a magyar törzsek kiváltak a Kazár birodalom köreiből, másrészt hogy a Kárpát-medence ellenséges haderő nélküli, kiváló szálláshelynek kínálkozott, amit a magyarok már a hun időkből jól ismerhettek. Az ő stratégiájukat sem a nem létező háttérhatalom motiválta és szabta meg.

Én magam mindezek ellenére a továbbiakban is, és nagy tisztelettel fogom hallgatni Bogár László úr napló bejegyzéseit, mert számomra az azokban elhangzottak – a nem létező háttérhatalmon kívül – mindig és nagyon tanulságosak.

Budapest, 2023. augusztus 20.

Szilágyi Zsolt

Mi a reakciód?
👍tetszik
0
👍tetszik
👎nem
0
👎nem
💘szeretem
0
💘szeretem
😡dühítő
0
😡dühítő
😂vicces
0
😂vicces
😮húha
0
😮húha

2 Responses

 1. A háttér hatalom maffia, spontán szerveződés? Egy ország elitje formálta, vagy gazdasági szervezetek vezetői hozták létre?

  Én még Bogár úr előtt fogalmaztam meg a háttérhatalmat. Meg kellett fogalmaznom, mert csak így jött ki a közös nevező. Amely után érthetővé vált minden. Akkor, amikor Bogár úr a háttér hatalom mögött még pénzügyi szerveződést látott. Én inkább egy gazdasági érdekszövetséget látok körvonalazódni. Két éve úgy éreztem, a székhelyük Kaliforniában volt, mára mintha áttették volna azt Londonba.

  Gazdasági szövetség részvény tulajdonosi alapon. Globális ágazatok kerültek egy-egy tulajdonos kezébe. Akik korrupcióval irányításuk alá vették a világot. Akik felszámolták a szabadpiaci versenyt. Elfelejtették a bővített újratermelést, helyette bevezetik a hiánygazdaságot, egy a Kaliforniába létesített nagy adatbázis segítségével. Csak olyanokat engednek pozícióba jutni, akik a múltjuk miatt zsarolhatók, szűklátó körűek, akik nem tudnak gondolkozni.

  A média kegyetlen. Célja nem a tájékoztatás, hanem a manipulálás. Így nehéz észre venni a világban zajló párhuzamos eseményeket. A világban zajló eseményeken mégis látni az események párhuzamosságát. Amelyek miatt látható a globális központ léte.

  Most ez a központ bajba került. A szűklátó Brüsszeli, Washingtoni hivatalnokok nem tudnak visszajelezni a háttér hatalomnak. A háttér hatalom ősrégi paradigmákból kiindulva adja ki az utasításait elsősorban a médián keresztül. Ami eleve bukás. Hiszen a világ változik. Pont a háttérhatalom beavatkozása következtében. Így csak rossz geopolitikai döntéseket tudnak hozni.

  Megváltozott a világ. Eddig a bank és tőzsderendszer a kapitalizmus erősödését, a gazdaság fejlődését segítette, mára a gazdaság lerombolását idézi elő.
  Magyarán, ezt feloldani már csak a tőzsde és a bank rendszer megsemmisítésével lehet.

  Csakhogy értsük:
  A tőzsde rendszer csak a bővített újratermelést tudja segíteni.

  Ami nyugaton van, az nem kapitalizmus. A kapitalizmust Oroszország, Kína sokkal jobban képviseli. Az ő érdekük a bővített újra termelés. A nyugati “kapitalizmus” szerintem liberál fasizmus. A háttér hatalom a liberál fasizmus jelenlegi támogatója. Amely most bukásra áll. Így a háttérhatalomnak nincs más választása, mint hogy beáll a Kína – Oroszország által képviselt irányvonal mögé. Amely az ő érdekeinek megfelelő.
  Ne feledjük; a háttér hatalomnak csak rövidtávú gazdasági érdekei vannak. Számára a profit a fontos. A politikai elkötelezettség csak színjátszás.
  Mint ahogy a baloldali, liberális oldalnak is. Nekik mindegy, kit szolgálnak ki, csak a pénzük, megélhetésük legyen folyamatosan biztosítva.

  A baloldali – liberális oldal minden résztvevője egyéni érdekek alapján érez, hazudozik, amiből csak káosz, bukás születhet.

  Vajon hogy képes működni az a központ, amely valótlan vissza jelzések alapján hoz döntést?
  Szerintem nekik is tele van már a hócipőjük…
  *****************************

  Nekem könnyű. Tanulatlan embernek sikeredtem. Mindent magamtól tanultam, értelmeztem.
  Nem kötnek a tanult paradigmák.

  Rodnas2

 2. Sándor Fazekas védőtársunk hozzászólását megerősítem és kiegészítem:
  ” …Hálákat adok néked ,Atyám, mennynek és földnek ura, hogy elrejtetted ezeket az önmagukat bölcseknek és értelmeseknek tartottak elől, és a tanulatlanoknak (népioszok), de tanulni vágyóknak megjelentetted. Igen Atyám, mert így volt kedves te előtted….” Az un. tanulatlan – de tanulni akaró – ember figyel, kritikus, alaposan vizsgálódik, és ha valódi istenhite van, akkor bölcsességet kér Istentől, hogy megláthassa és megérthesse a dolgok lényegét, megtanulhassa a különbségtételt a hamis és igaz között, felismerhesse a megtévesztéseket, leránthassa az álcázás lepleit, és a végső összefüggések ismeretében meghozhassa döntésit, tántoríthatatlan meggyőződésre jut. Ehhez kérni kell Istentől a szellemek megítélésének karizmáját. Én olyan “kommandós” kiképzésben részesültem, és olyan nemzetközi terepen szereztem személyes tapasztalatot, ahol gyakorlottak lettek a szellemi érzékszerveim a jó és a gonosz, az ál és a valódi, a hamis és az igaz közötti különbségtételre, és a megtévesztések felismerésére. Állíthatom önnek, hogy belülről ismerem a háttérhatalmat, aljas szándékaikat, trükkjeiket, technikáikat, valamint a terveik végrehajtásához kiválasztott ügynökeiket. Ennek a sátáni bandának a valódi “écesz-géberei”, a hazugságaiknak kiagyalói soha nem fognak az előtérbe jönni, mindig a HÁTTÉRBEN AKARNAK MARADNI, hogy ne lehessen a személyes kilétüket megtudni. Jelszavuk a TITOK, és mindent megtesznek azért, hogy titokban is maradhassanak. Viszont, rettegnek attól, hogy vannak köztük beépített ügynökök, az ellentábor speciálisan kiképzett és fel nem ismerhető kommandósai. Végül a jószándékú Szilágyi Zsolt védőtársunknak üzenem, hogy képezze magát. Idézem a következő mondatait: “…Amikor valami olyan eseményt észlelünk, amelyre – a mi szerény értesültségünk mellett – nem látszik logikus magyarázat, elő lehet húzni a „nem létező háttérhatalom”, mint mozgató rugó kártyáját. De saját belátásom szerint nem létezik ez a „nem létező háttérhatalom” hanem csupán és esetenként nem ismerjük az események hátterében húzódó, mozgató tényezőket….”. Szerény értesültségére utalva ismét mondom: képezze magát, akarjon tanulni, és akkor majd rájön, hogy ő jelenleg az általa valóban nem létezőnek tartott háttérhatalom egyik sikeresen megtévesztettje – egyelőre – de még nem késő megismernie a valódi háttérből intézkedő hatalmi gépezetet.

Vélemény, hozzászólás?

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Adja hozzá a VDTA friss híreit a Google hírfolyamához