2022.augusztus 20.
István, Bernát

Nincs még minden veszve Németországban: Fellázadtak a normalitáspárti katolikusok az egyház balra tolódása ellen

Facebook
Email
Nyomtat
Telegram
berlini dom
A Dr. Bernhard Meuser és Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz neve által fémjelzett „Neuer Anfang“  (Új Kezdet) nevű, elsősorban laikusokat tömörítő, normalitáspárti katolikus csoport az egyházat jelenleg leginkább érintő problémák mentén intézett hét kérdést a német püspöki karhoz, illetve azon túl a világegyház kétezer püspökéhez. A szervezet tagjai a németországi katolikus egyház radikális, de nem balliberális alapokon nyugvó megújulását szorgalmazzák. Így szöges ellentétben állnak a „Szinódusi út“ néven ismert, masszív liberális befolyás alá került német laikus mozgalommal. 

A Neuer Anfang közleményének bevezetőjében a „Szinódusi út“ és annak követeléseit helybenhagyó, vagy akár helyeslő német katolikus püspöki kar többségi álláspontjával szemben arra figyelmeztet, hogy


alapvetően tévút és tévtanítás, ha a teocentrikus (istenközpontú) teológia és hitélet helyébe egy merőben antropocentrikus (emberközpontú), önkényes és individualista teológia és morál lép.

A hét kérdés

A hetes szám szimbolikus jelentőséggel bír a keresztény hagyományban. Szent, isteni szám, amely a Bibliában is több helyen megjelenik. Így nem véletlen, hogy a Neuer Anfang csoport közleménye is hét pontra bontotta az egyházat érintő legfontosabb témákat. A kérdések a következők:

  1. Lehet-e beszélni „szabadságról” anélkül, hogy figyelembe vennénk a teremtményiség konstitutív (lényegi) jelentését?
  2. Az eredendő bűnről szóló tanítás és a szabadság modern felfogása feloldhatatlan ellentétben áll egymással?
  3. A keresztény etika ma az önrendelkezés korlátainak megtárgyalásából áll?
  4. Elvesztette-e az egyház ma a legitimitását, hogy kötelező etikai utasításokat adjon?
  5. Vajon a lelkiismeret ítéletét ma is etsi deus non daretur (mintha Isten nem létezne) kell végrehajtani?
  6. Szükség van-e napjainkban az ember és a természet szétválasztására?
  7. A természetjogról való keresztény gondolkodás és a szabadság modern felfogása kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással?

 

A Neuer Anfang által jegyzett közleményt az alábbi linken lehet elolvasni, angol és német nyelven egyaránt. Továbbá az oldal alján olvashatóak Prof. Dr. Magnus Striet, a „liberális és queer teológia” alapelveit követő egyetemi professzor szélsőséges megnyilvánulásai, melyekkel egy későbbi cikkünkben fogunk részletesebben foglalkozni.

Az új nemi erkölcs

Dr. Bernhard Meuser, a Neuer Anfang egyik neves képviselője egy, a papi pályát ugyan elhagyó, de egyházát odaadóan szolgáló teológus-publicista (többek között a YouCat ifjúsági katekizmus kezdeményezője és szellemi atyja). Fiatalkorában maga is papi szexuális abúzus áldozata lett, aminek súlyos következményei voltak életében, így alaposan és belülről ismeri a problémát. Ennek kapcsán több ízben rámutatott, hogy mekkora veszélyt jelent, ha az egyház képviselőinek és munkatársainak életvitele szembe kerül a szentségek kiszolgáltatásának morális követelményeivel. Ugyanakkor

óriási hibának tartja, ha az egyház a tanítását görbíti az emberi esendőség és gyarlóság valóságához, nem pedig a valóságon és a szolgáin kéri számon a tanítást és Isten törvényét.

Meuser önéletrajzi ihletettségű, szilárd teológiai és kultúrkritikus alapokon megfogalmazott szexuáletikai könyvének végén parázs felszólalást intéz a püspöki karhoz, mivel szerinte az egyház, a spirituális élet és az akadémiai teológia sorsdöntő válaszúthoz érkezett. Véleménye szerint ugyanis

a pogány, gnosztikus, illetve relativista világ- és emberkép, illetve erkölcstan és a biblikus alapú, krisztusi emberkép közti választás és hitvallás a tét.

A kötet kiadását a liberális Németországban nem vállalta egyetlen katolikus kiadó sem, ennek következtében a svájci evangéliumi Fontis adta ki 2020-ban. A mű tavaly magyar fordításban is megjelent a Kairosz kiadó gondozásában.

 

Folytatjuk.

 

 

Kiemelt képünkön a berlini dóm. Forrás: pixabay.com

Iratkozzon fel a Védett Társadalom Alapítvány hírlevelére!

Vélemény, hozzászólás?